Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Kiadó pult a Vásárcsarnokban2021.03.18.

A győri Vásárcsarnokban kiadó egy 9 négyzetméteres pult, amely kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igénybe, kivéve cipő-, divatáru profil.  A pályázatban meghirdetett területre 5 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető. 
 
Pályázni postai úton lehet, vagy e-mailben a piacok@gyorszol.hu címen. 
Címünk: 
9024 Győr, Orgona u. 10., 
vagy
GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok
9023 Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre.
 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján bérbe adja az alábbi, tulajdonában levő üzlethelyiséget 
 
Cím:  Győr, Herman Ottó u. 25. Vásárcsarnok  4 sz. Pult
Hrsz.: 4346/8 9
Terület: 9 m2  
Kikiáltási ár: 3.500,-Ft+Áfa (m/2 hó)
 
A pályázatban meghirdetett nem lakás célú ingatlanokra 5 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződés a lejártát követően a bérlő kérelme és a bérbeadó döntése alapján - amennyiben a bérlőnek nincs bérleti díj- és közszolgáltatási díj tartozása a bérbeadó és a közszolgáltatók felé - meghosszabbítható. 
 
Az üzlet kizárólag kiskereskedelmi tevékenység céljára vehető igénybe, kivéve cipő-, divatáru profil.
 
A bérleti díj, és a bérleti szerződésből eredő, bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek biztosítására a bérbeadó pénzbeli biztosítékot (kaució) köt ki, amelynek mértéke 3 havi bérleti díj összege.
 
A pályázat nyertese az a személy, aki a bérbeadóhoz történő befizetés teljes összegét tekintve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjat, vagy a legtöbb havi bérleti díj előre történő megfizetését vállalja, amennyiben nincs bérleti díj és közszolgáltatási díj tartozása sem a bérbeadó, sem a közszolgáltatók felé. Azonos ajánlatok esetén az a személy, aki a pályázatát előbb nyújtotta be.
 
A pályázatot írásban kell megküldeni a GYŐR-SZOL Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10., vagy a GYŐR-SZOL Zrt. Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. szám alatti postai címre. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
- egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma
- gazdasági társaság esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány/aláírás-minta, bankszámlaszáma
- nyilatkozat a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról,
- gazdasági társaság esetében a pályázat benyújtási időpontját megelőző 15 napnál nem régebbi hiteles igazolás arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.
- profil megjelölését
A pályázat elektronikus levélben a piacok@gyorszol.hu e-mail címre is benyújtható. 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 26. 12.00 óra
 
Amennyiben a pályázat nyertese az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést a bérbeadóval nem köti meg, úgy az üzlet bérleti joga azt a pályázót illeti meg, aki a következő legjobb ajánlatot nyújtotta be, vagy azonos összegű ajánlatok esetén, aki pályázatát előbb nyújtotta be.
 
Az üzlet a helyszínen megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A birtokba adás időpontja a bérleti szerződés megkötését követő 8 munkanap. A bérleti díj fizetési kötelezettség a birtokbavétel napjától áll fenn. A felek jogait és kötelességeit, valamint a részletes szabályokat a bérleti szerződés tartalmazza.
 
A pályázattal kapcsolatban további információ a GYŐR-SZOL Zrt. Piacok és Vásárcsarnok Csoportjánál (9023 Győr, Herman O. u. 25, tel: 06/20-551-0250, üi.: Németh Kornélia, e-mail: piacok@gyorszol.hu ) szerezhető be.
 
 
 
 


vissza | Megnézték: 368

gyorszol facebook logo
Április 2021
H K Sz Cs P Sz V
   
2
3
4
59
10
11
12
13
14
15

17
18


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató