Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Távhőszolgáltatás = Környezetvédelem


TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS = KÖRNYEZETVÉDELEM

Az ember négy legfontosabb elemi, biológiai létszükséglete az oxigén, az elviselhető környezeti hőmérsékleti intervallum, az ivóvíz és a táplálék. Ha ezeket a nélkülözhetőség időtartama szerint sorrendbe rakjuk, az a fenti sorrenddel egyezik meg.

Az ember számára ugyanis az oxigén néhány percig, az elviselhető környezeti hőmérsékleti intervallum (átlagos hőszigeteltségű ruházatot illetve épületet véve figyelembe) néhány óráig, az ivóvíz néhány napig, a táplálék pedig egy-két hétig nélkülözhető.

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE
ÉS ÖSSZEVETÉSE AZ EGYEDI FŰTÉSEKKEL

   
  •       az elviselhető környezeti hőmérséklet tehát nem komfortnövelő, hanem elemi szükséglet,
   
  •       a hőenergiát valamilyen módon, valakinek mindenképpen elő kell állítani,
   
  •       ma még a legelterjedtebb mód a fosszilis energiahordozók elégetésékor keletkező hő ilyen célra történő felhasználása,

A távhőszolgáltatás választásának indokai az egyéb megoldásokkal (egyedi fűtések) szemben,

  
  •       a légszennyező anyagok sűrűn lakott területektől távol, nagy magasságban történő kibocsátása,
 
  •       korszerű energiahordozó struktúra alkalmazása illetve annak lehetősége,
  
  •       jobb hatásfokú, szabályozottabb tüzelés a nagyobb méretű, műszerezett tüzelőberendezésekben, ezáltal alacsonyabb energia-fajlagos légszennyező anyag kibocsátás,

  •       kapcsolt hő- és villamosenergia termelés alkalmazása illetve annak lehetősége.

A fentiek alapján tehát olyan területeken, ahol az alkalmazható módok között az egyéb megoldások (egyedi fűtések) mellett lehetőség van távhőszolgáltatás megvalósítására, ha elegendő hőigény van, ott azt kell alkalmazni, mert a tüzeléssel együtt járó megoldások közül ez a legkörnyezetkímélőbb.

Társaságunk tevékenysége a környezet elemeinek (talaj, víz, levegő, hulladék, zaj stb.) veszélyeztetése szempontjából, a légszennyezőnek minősülő füstgáz komponensek kibocsátása által, természetesen levegővédelmi szempontból a legexponáltabb.

Mit tesz társaságunk a környezet védelméért?

Annak ellenére, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás - abban az esetben, ha nincs káros környezetszennyezés - közvetlen módon nem is kötelez beavatkozásra, a gazdasági racionalitás, a jogszabályi előírások szigorodásának látható és várható tendenciája, valamint a környezetvédelem fontosságának, jelentőségének megértése és belátása határozza meg környezetpolitikánkat és a környezetvédelem területén tett intézkedéseinket:

Azt természetesen tudomásul kell venni, hogy tevékenységünk elválaszthatatlanul együtt jár hulladékok, szennyvíz, légszennyező anyagok, zaj keletkezésével, de az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden vonatkozásban eleget teszünk.

Hőhordozó közegként kezelt (sótalanított) vizet használunk, amelynek előállítása RO (fordított ozmózisos) berendezéssel történik. A korábbi ioncserés vízlágyító két ioncserélő oszlop párja tartalék berendezésként megmaradt. A modern RO technológia előnye többek között a  kisebb környezetterhelés. Meghibásodás esetén a szennyvízbe fűtőolaj kerülhet, de ennek 'megfogására' és a technológiába történő visszajuttatására egy olajfogó műtárgy szolgál. Kibocsátott szennyvizeink szennyezőanyag-koncentrációi határérték alattiak.

Tevékenységünk hulladékszegénynek tekinthető, mert a technológiában használt fűtőolaj (mely csak biztonsági energiahordozó) tömege 1500-2000 t/év, így az ezzel kapcsolatos hulladékok tömege sem jelentős. Nagyobb tömegben keletkező hulladékaink a talajfelbontásokkal járó vezetékjavítások során keletkező feltört aszfalt, beton vagy föld. Minden hulladékunkat az előírásoknak megfelelően kezelünk, illetve kezeltetünk.

A zajvédelmi előírásoknak tevékenységünk a hatóság által végzett környezeti zajvizsgálat megállapításai szerint megfelel.

Levegővédelmi szempontból a közelmúltban folyamatosan változó, majd az uniós jogharmonizáció eredményeként a jelenlegi formájában kialakult jogszabály rendszer előírásait figyelembe véve alakítottuk ki energiahordozó struktúránkat és energiatermelő eszközrendszerünket, így az ma korszerűnek tekinthető.

A fentieket alátámasztandó elmondjuk, hogy társaságunk 1998-tól kezdődően olyan változtatásokat, fejlesztéseket hajtott végre, melyek az energiahordozó-struktúrát a légszennyező anyagok energia-fajlagos emisszióját tekintve kedvezően befolyásolta. 1998-ban a legnagyobb teljesítményű (116 MW) olajtüzelésű forróvíz-kazánunkat földgáz tüzelésűre alakítottuk át, egyidejűleg tartalék helyett alapkazánként üzemeltetjük. Ugyanekkor váltottunk a 3 % kéntartalmúról az 1 % kéntartalmú fűtőolajra, amely a kéndioxid kibocsátás csökkenését eredményezte.

Tovább javította a helyzetet a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása, egy új, korszerű, gázmotoros erőmű építésével 2002-2003-ban. Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés esetén ugyanis ugyanannyi mennyiségű villamos-, illetve hőenergia előállításához kb. 30%-al kevesebb tüzelőanyag elégetésére van szükség, mintha azokat kondenzációs erőműben, illetve fűtőműben állítanánk elő. Így összességében - országos szinten - csökken a felhasznált tüzelőanyag, és vele együtt a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége. Kibocsátott légszennyező anyagaink koncentrációi határérték alattiak. A meteorológiai viszonyoktól függő tüzelőanyag felhasználásunk jelenleg éves átlagban mintegy 60-65 millió m3 földgáz és 500-2000 t fűtőolaj.

Technológiáink műszaki állapotát folyamatos megelőző és hibaelhárító karbantartásokkal, az ott dolgozók felkészültségét pedig munkahelyi oktatásokkal tartjuk szinten, biztosítva ezzel az energiatakarékos, biztonságos és a lehetséges mértékben környezetkímélő üzemeltetést.
Távhőhálózatunk primer vezetékeinek fejlesztésével (közvetlen földbe fektethető, előre szigetelt csövek alkalmazása), valamint a hőszigetelések felújításával csökkentjük a primer hálózati hőveszteséget. A veszteségek csökkentésével ugyanolyan fogyasztói hőigény kielégítéséhez kevesebb energiahordozót kell eltüzelni, és így kevesebb légszennyezőanyag jut a levegőbe. Az előbbi gondolatmenetet folytatva, könnyen belátható, hogy amennyiben fogyasztóink csökkentik hőigényüket, pl. az épületek utólagos hőszigetelésével, a nyílászárok cseréjével, a fűtési rendszerük korszerűsítésével, úgy azon kívül, hogy kevesebbet fizetnek a fűtésért, hozzájárulnak környezetünk védelméhez is. Ezért a fogyasztói rendszerek korszerűsítése nem csak egyéni, hanem országos érdek is.

gyorszol facebook logo
Január 2021
H K Sz Cs P Sz V
     1
2

4
5
6
7

9
10
11

13


16
17
18

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató