Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Távhőszolgáltatás számlázása

A számlázás általános rendje

A távhőszolgáltatás - mint folyamatos szolgáltatás - jellegéből következően havi rendszerességgel minden hónapban - általában - egy számla kerül elkészítésre és kibocsátásra.

A jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően a folyamatos szolgáltatás esetében a teljesítés időpontja a fizetési határidő napja, amely az egyes díjak számlázási időszaka vonatkozásában nem azonos időpontokat jelöl. Ezek az időpontok a számlán az érintett hónap feltüntetésével jelennek meg.

A számla a lakossági és egyéb fogyasztónként/díjfizetőnként egységes, tartalma az igénybevett szolgáltatás (fűtés, fűtés + melegvíz, csak melegvíz) függvénye.

A használati melegvíz. részfizetések elszámolására a számlában üresen álló sorok szolgálnak.

A számla jogszabályokban előírt kötelező tartalmi követelményein túlmenően használati melegvíz-mérő esetében az elszámoláskori mérőállást is tartalmazza.

A számlázott díjak - forintra kerekített - összege az ÁFA alapja.
A számlában felszámított ÁFA mértékét a mindenkor hatályos ÁFA törvény tartalmazza.

A távhőszolgáltató a havi számlákat a díjfizető által bejelentett levelezési címre kézbesíti, amely eltérhet a fogyasztási hely címétől.

A számlákat minden hónap első dekádjában készítjük el, és úgy kézbesíttetjük díjfizetőinknek,
hogy a számlán feltüntetett fizetési határnap előtt legalább 8 nappal kézhez kapják.

A fogyasztói és díjfizetői változások akkor lesznek a számlán átvezetve, ha azok legkésőbb a számlakészítést megelőző hónap 30. napjáig a távhőszolgáltató rendelkezésére állnak.

A fogyasztói és díjfizetői változások bejelentése a távhőszolgáltató által rendszeresített nyomtatványok Ügyfélszolgálati Irodában való kitöltésével és/vagy távhőszolgáltatói átvételével történik meg.

A fogyasztó, illetve a díjfizető bejelentési kötelezettségének elmulasztása vagy késedelme a számla fizetési határidőben való kiegyenlítésére halasztó hatállyal nincs.

A távhőszolgáltató hibájából elmaradt változás-átvezetés esetén a számlát - legkésőbb a tárgyhót követő számlázásig - helyesbíteni kell, új fizetési határidő megállapításával.
gyorszol facebook logo
Augusztus 2021
H K Sz Cs P Sz V
       15
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató