Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Kötelező adatszolgáltatás 2013

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásáról és az annak végrehajtására kiadott 157/2005 (VIII.15) Korm. rendelet által előírt kötelező adatszolgáltatás:

1.    A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások:     

       2010. január 1-e és 2011. augusztus 31-i között érvényes hővásárlási szerződés
       2011. szeptember 1-től érvényes hőszolgáltatási szerződés

     
       A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

       A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között nincs ilyen megállapodás.


2.   Üzletszabályzat  


3.   A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:  

      Felhasználói panaszok intézése

4.   A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek
      elérhetősége 
 


5.   Gazdálkodásra vonatkozó adatok a számviteli törvénynek megfelelően:  

      2013. évi beszámoló

6.   A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei,
      pályázatok adatai:


      Lakásfenntartási támogatás:
                         
      A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től hatályba lépő változásairól

      A távhővel ellátott épületek energiatakarékos felújításának támogatása:

      Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
      39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3/A.§

      A nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő felhasználók, díjfizetők támogatása:
 
    
      Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a távhőszolgáltatás díjairól szóló
      39/2006 (XII. 22.) Ök. rendelete 3.§


      Országos pályázatok elérhetőségei:
                                               
      http://www.szechenyi2020.hu/
      http://www.nkek.hu/
      http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

7.   Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az
      épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást
      végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetőségét,
      továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége:


     Magyar Építész Kamara: http://www.mek.hu
     Magyar Mérnöki Kamara: http://www.mmk.hu

8.   A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:

      A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény végrehajtásáról IV. sz.
     melléklete alapján összeállított gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk:
     
     
      A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk (IV. sz. melléklet)

      I. táblázat:
      Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,
      az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk


      II. táblázat:
      Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

      III. táblázat:
      Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk

      IV. táblázat:
      Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
      támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

      V. táblázat:
      Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

     VI. táblázat:
     Az előző üzleti év végére vonatkozó információk

     VII. táblázat:
     Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

     VIII. táblázat:
     Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége

     IX. táblázat:                    
     Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a  fűtött légtérfogat alapján számlázzuk. A 00-val kezdődő hőközpontok a gőzös felhasználók, itt lekötött hőteljesítményre szerződünk a fűtött légtérfogat irreleváns.

                  
     X. táblázat:                    
     Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás      

A 9-el kezdődő hőközpontok a felhasználó tulajdonában vannak, itt az alapdíjat a lekötött hőteljesítmény alapján számlázzuk, a fűtött légtérfogatot nem ismerjük, ezért nem tudunk fűtéshez felhasznált 1  lm3-re jutó átlagos hőmennyiséget megadni.  Ezeknél a hőközpontoknál egyösszegű számlát állítunk ki, fűtési költségosztós és melegvíz elszámolás nincs. A 0-val kezdődő hőközpontok a szolgáltató tulajdonában vannak, itt a fűtési költségosztó alapján elszámolt oszlopban az üres cellák esetén légtérfogat alapú megosztás van, nincs költségosztás. A melegvíz mérő alapján elszámolt oszlopban a melegvíz elszámolás cellák, ahol üresek ott csak fűtési szolgáltatás van. A 00-val kezdődő gőzös hőközpontok esetén a kérdések irrelevánsak.      

     XI. táblázat:                    
     Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége

9.   A távhőszolgáltatással kapcsolatos törvények, rendeletek:
 
      2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
      157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
      50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és
      külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

      51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
      26/2006. (IX.25.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról
      39/2006. (XII.22.) Önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatás díjairól
      2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
      64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről
gyorszol facebook logo
Január 2021
H K Sz Cs P Sz V
     1
2

4
5
6
7

9
10
11

13


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató