Startlap | Kapcsolat | Kedvencekhez


Tartalom töltése....

Távhő elszámolás

A GYŐR-SZOL Zrt. mint távhőszolgáltató feladatai, költségei és ennek megfelelően díjai is eltérnek annak függvényében, hogy az épületet ellátó hőközpont a távhőszolgáltató vagy a felhasználó (az épület tulajdonosi közössége) tulajdonában van. Ezen kívül a távhőszolgáltató tulajdonában levő hőközpontok közül a több épületet ellátó, úgynevezett szolgáltatói hőközpontok esetében az épületek hőfogadóiba is hőmennyiségmérők kerültek beépítésre, amik a hőközponti hőmennyiségmérő almérői.

A fentiek miatt különbözik az elszámolás attól függően, hogy az épület a felhasználó tulajdonában levő vagy a távhőszolgáltató tulajdonában lévő felhasználói, illetve szolgáltatói hőközpontról kapja az ellátást.


Elszámolás
 •  felhasználó tulajdonában levő hőközpont esetében
      
 •   távhőszolgáltató tulajdonában levő felhasználói (egy épületet ellátó) hőközpont esetében
      
 •   szolgáltatói (több épületet ellátó) hőközpont esetében

Elszámolás felhasználó tulajdonában levő hőközpont esetében

A felhasználó tulajdonában levő hőközpont esetén a felhasználó a közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény alapján számított alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhóban, míg a hőközpontban megmért hőmennyiségnek megfelelő hődíjat a tárgyhót követő hónapban fizeti meg. A felhasznált és a hőközpontban megmért hőmennyiség, illetve a távhőszolgáltatási számla épületrészekre történő további megbontása - amennyiben erre szükség van - a felhasználó feladata.


Elszámolás távhőszolgáltató tulajdonában levő felhasználói (egy épületet ellátó) hőközpont esetében

A GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonában levő felhasználói hőközpontok vagy csak fűtési, vagy fűtési és melegvíz igényeket elégítenek ki.

A csak fűtési célú hőt szolgáltató felhasználói hőközpontok esetében a fűtési hődíj számlázásának alapját képező hőközponti fűtési hőfelhasználás a hőközponti hőmennyiségmérő által mért érték.

A melegvizet is előállító felhasználói hőközpontok esetében a hőközponti fűtési felhasználás meghatározásához a hőközponti főmérő által megmért hőmennyiségből le kell vonni a melegvíz készítés hőigényét, amit úgy számítunk ki, hogy a melegvíz előállításához felhasznált és a hőközpontban megmért vízmennyiséget megszorozzuk a melegvíz készítés rendszerre jellemző, - vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített - átlagos fajlagos hőfelhasználásával.

A melegvíz hődíj, valamint víz- és csatornadíj számlázásának alapját

 •     az egyedi melegvíz-mérővel rendelkező díjfizetőink esetében a melegvíz-mérő által mért érték,
      
 •     az egyedi melegvíz-mérővel nem rendelkező díjfizetők esetében a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghatározott vízmennyiség képezi.

Díjfizetés

A távhőszolgáltató tulajdonában levő felhasználói hőközpont esetén a felhasználó közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény vagy a fűtött légtérfogat alapján számított alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhóban, míg a hőközpontban megmért hőmennyiségnek megfelelő hődíjat - egyéb megállapodás hiányában - a tárgyhót követő hónapban fizeti meg.

Amennyiben a felhasználói hőközpontról ellátott épületnek, épületrészeknek több tulajdonosa van, a távhő díjak kiegyenlítése a tulajdonosok egymással történő megállapodása szerint együttesen vagy épületrészenként külön is történhet. Erről az épület tulajdonosai döntenek.
Együttes díjfizetés esetén a számlát a felhasználónak (az épület tulajdonosának, tulajdonosi közösségének) küldjük, annak további felosztása, hasonlóan más központi fűtéses (pl. tetőtéri gázkazános házakhoz), a tulajdonosi közösség feladata. Ebben az esetben társaságunk az alapdíjból 5 % kedvezményt ad.

Külön történő díjfizetés esetén a díj épületrészenkénti megosztása és a megosztás szerinti számlázás - a tulajdonosok által meghatározott arányok, valamint a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat rendelkezései szerint - a távhőszolgáltató feladata. A távhődíjak épületrészenkénti megosztásának és kiegyenlítésének módját az érdekeltek a közüzemi szerződés mellékletét képező Fizetési megállapodásban rögzítik.

A fizetési és felosztási lehetőségekről részletesebben a szolgáltatói hőközpontnál olvashatnak. Az érdekeltek megállapodásának hiányában a díjfizetők közötti felosztásra a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.


Elszámolás szolgáltatói (több épületet ellátó) hőközpont esetében

A távhőszolgáltató tulajdonában levő szolgáltatói hőközpontok vagy csak fűtési, vagy fűtési és melegvíz igényeket elégítenek ki.

A csak fűtési célú hőt nyújtó szolgáltatói hőközpontok esetében az elszámolás és így a fűtési hődíj számlázásának alapját képező hőközponti fűtési hőfelhasználás a hőközponti hőmennyiségmérő által mért érték. Az épületek hőfogadóiba telepített hőmennyiségmérők a hőközponti mérő mellékmérői. Ezeket a mérőket a hőközpontról ellátott minden hőfogadóba beépítettük. A hőfogadókra (felhasználókra) jutó fűtési célú hőfelhasználás meghatározása úgy történik, hogy az elszámolás alapját képező hőközponti fűtési hőfelhasználást a hőfogadói mérések arányában szétosztjuk a hőfogadók között. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hőközpont és a hőfogadók közötti szekunder hálózati hőveszteséget (a hőközponti főmérő által mért hőmennyiség és hőfogadói mérések összegének különbségét) felhasználás arányosan osztjuk rá az egyes hőfogadókra, ezzel növelve az ott mért értékeket.

A melegvizet is előállító szolgáltatói hőközpontok esetében a hőközponti fűtési felhasználás meghatározásához a hőközpontban megmért hőmennyiségből le kell vonni a melegvíz készítés hőigényét, amit úgy számítunk ki, hogy a melegvíz előállításához felhasznált és a hőközpontban megmért vízmennyiséget megszorozzuk a melegvíz készítés rendszerre jellemző, - a vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített - átlagos fajlagos hőfelhasználásával. A hőközponti fűtési hőfelhasználás hőfogadók közötti megosztása megegyezik a csak fűtési célú hőt nyújtó szolgáltatói hőközpontoknál leírtakkal.


A melegvíz hődíj, valamint víz- és csatornadíj számlázásának alapját

 •   az egyedi melegvíz-mérővel rendelkező díjfizetőink esetében a melegvíz-mérő által mért érték,
      
 •    az egyedi melegvíz-mérővel nem rendelkező díjfizetők esetében a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghatározott vízmennyiség képezi.


Díjfizetés

Fűtési szolgáltatás

A felhasználó a közüzemi szerződésben rögzített fűtött légtérfogat alapján számított fűtési alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhóban, míg a hőfogadóban megmért hőmennyiség utáni fűtési hődíjat - egyéb megállapodás hiányában - a tárgyhót követő hónapban fizeti meg.

Amennyiben a hőfogadóról ellátott épületnek, épületrészeknek több tulajdonosa van, a távhő díjak kiegyenlítése a tulajdonosok egymással történő megállapodása szerint együttesen vagy épületrészenként külön is történhet. Erről az épület tulajdonosai döntenek.
Együttes díjfizetés esetén a számlát a felhasználónak (az épület tulajdonosának, tulajdonosi közösségének) küldjük, annak további felosztása, hasonlóan más központi fűtéses (pl. tetőtéri gázkazános házakhoz), a tulajdonosi közösség feladata. Ebben az esetben társaságunk az alapdíjból 5 % kedvezményt ad.

Külön történő díjfizetés esetén a díj épületrészenkénti megosztása és a megosztás szerinti számlázás - a tulajdonosok által meghatározott arányok, valamint a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat rendelkezései szerint - a távhőszolgáltató feladata. A távhődíjak épületrészenkénti megosztásának és kiegyenlítésének módját az érdekeltek a közüzemi szerződés mellékletét képező Fizetési megállapodásban rögzítik.
Az érdekeltek megállapodásának hiányában a díjfizetők közötti felosztásra a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.


Fizetési és felosztási lehetősége
k
 •     Fűtési alapdíj megfizetése a tárgyhóban, 12 havi egyenlő részletben történik, felosztása lehet:

             o az épületrész fűtött légtérfogata, vagy
             o bármilyen más a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban.

 •     Fűtési hődíj

      Fizetés a tárgyhót követő hónapban, a hőközpontban, illetve hőfogadóban megmért hőmennyiségek alapján. A díjfizetők közötti felosztás történhet:
      
             o az épületrész fűtött légtérfogata, vagy
             o bármilyen más a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban.

      7 havi részfizetés a fűtési idényben és évi egyszeri elszámolás a fűtési idényt követően.
      A részfizetés alapja lehet:

             o az előző évi fűtési hőfelhasználás 1/7-ed része, vagy
             o az átlagos időjárási viszonyokra számított fűtési hőfelhasználás 1/7-ed része.

Az elszámolás a fűtési idény tényleges, mért hőfelhasználása alapján történik úgy, hogy a díjfizetők közötti felosztást a távhőszolgáltató
             o az épületrész fűtött légtérfogata, vagy
             o bármilyen más a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban
            végzi el.

      Radiátorokra felszerelt költségosztók szerinti felosztás

Tárgyhót követő hónapban részfizetés, és évi egyszeri elszámolás a fűtési idényt követően.
Részfizetésként a hőközpontban, illetve hőfogadóban megmért hőmennyiség kerül felosztásra a díjfizetők között
             o az épületrész fűtött légtérfogata,
             o bármilyen más, a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban.

Az elszámolás a fűtési idény tényleges, mért hőfelhasználása alapján történik úgy, hogy a díjfizetők közötti felosztást a távhőszolgáltató a felhasználó képviselője által megadott, a költségosztók kiértékelését figyelembevevő adatok alapján végzi el.

7 havi részfizetés a tárgyhót követő hónapban, és évi egyszeri elszámolás a fűtési idényt követően. A részfizetés alapja lehet:
             o az előző évi fűtési hőfelhasználás 1/7-ed része, vagy
             o az átlagos időjárási viszonyokra számított fűtési hőfelhasználás 1/7-ed része.

Az elszámolás a fűtési idény tényleges, mért hőfelhasználása alapján történik úgy, hogy a díjfizetők közötti felosztást a távhőszolgáltató a felhasználó képviselője által megadott, a költségosztók kiértékelését figyelembevevő adatok alapján végzi el.

      Egyedi hőmennyiségmérők szerinti felosztás

Tárgyhót követő hónapban részfizetés, és évi egyszeri elszámolás a fűtési idényt követően.
Részfizetésként a hőközpontban, illetve hőfogadóban megmért hőmennyiség kerül felosztásra a díjfizetők között
      
              o az épületrész fűtött légtérfogata,
              o bármilyen, más a tulajdonosok megállapodásában rögzített arányban.

Az elszámolás a fűtési idény tényleges, mért hőfelhasználása alapján történik úgy, hogy a díjfizetők közötti felosztást a távhőszolgáltató a felhasználó képviselője által megadott, az egyedi hőmennyiségmérők mérési adatait figyelembevevő arányban végzi el.

7 havi részfizetés a tárgyhót követő hónapban, és évi egyszeri elszámolás a fűtési idényt követően. A részfizetés alapja lehet:
      
             o az előző évi fűtési hőfelhasználás 1/7-ed része, vagy
             o az átlagos időjárási viszonyokra számított fűtési hőfelhasználás 1/7-ed része.

      Az elszámolás a fűtési idény tényleges, mért hőfelhasználása alapján történik úgy, hogy a díjfizetők közötti felosztást a távhőszolgáltató a felhasználó képviselője által megadott, az egyedi hőmennyiségmérők mérési adatait figyelembevevő arányban végzi el.


Használati melegvíz szolgáltatás

A díjfizető a melegvíz alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhóban fizeti meg. A fűtési és használati melegvíz szolgáltatás igénybevétele esetén a fűtési és melegvíz alapdíj együttesen kerül kiszámlázásra.
A használati melegvíz készítésére fordított hőmennyiség hődíját (továbbiakban melegvíz hődíj), valamint a víz- és csatornadíj felhasználással arányos részét (továbbiakban víz- és csatorna díj) a díjfizető az alábbiak szerint fizeti meg:

 •     Ha a díjfizető egyedi melegvíz-mérővel rendelkezik, akkor a melegvíz felhasználás elszámolása a    mért mennyiség (m3) alapján hat hónaponként történik. Két elszámolási időszak között a díjfizető havonként az előző elszámolási időszak átlagfelhasználása alapján részfizetést teljesít.

Új mért díjfizető esetén a részfizetés alapjában a "Melegvízmérő adatlap" helyszínen történő kitöltésekor állapodik meg a díjfizető és a távhőszolgáltató. Ez 1 m3/fő/hó melegvíz mennyiségnél kevesebb nem lehet.

Részfizetésként az elszámolási időszakban megfizetett és a mért fogyasztás szerinti melegvíz hődíj, valamint víz- és csatornadíj különbözetét a távhőszolgáltató az elszámolási időszakot követő második hónap számláiban jóváírja, vagy pótterhelésként kiszámlázza.

Amennyiben a díjfizető két elszámolási időszak közötti fogyasztása 0 m3, a szolgáltató új részfizetésként 1 m3/hó vízmennyiséget számláz.
      
 •     Ha a díjfizető egyedi melegvíz-mérővel nem rendelkezik, akkor a havi használati melegvíz fogyasztás a vonatkozó önkormányzati rendelet előírása szerint kerül meghatározásra.


Galéria - Távhő

gyorszol facebook logo
Augusztus 2020
H K Sz Cs P Sz V
      1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Gy?r Széchenyi István Egyetem Gy?r Nagytérségi Hulladékgazdálkodási ?nkormányzati Társulás Pannon-Víz Zrt. Innonet Gy?ri Kosárlabda Club Gy?ri Ipari Park
A www.gyorszol.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2004-2010 copyright GyorSzol zRT. |
admin | Adatvédelmi tájékoztató